O STOWARZYSZENIU


STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI OCHODZE

Od dłuższego czasu do mieszkańców wsi Ochodze docierały pogłoski o tym, że władze gminne noszą się z zamiarem reorganizacji sieci szkół, co w praktyce oznaczać miało likwidację jednej lub kilku placówek. Jednocześnie oficjalnie wójt twierdził, że za jego kadencji żadna szkoła w gminie nie zostanie zamknięta. To samo obiecał uczniom klasy VI podczas swojej wizyty na lekcji wiosną 2001 roku.

Wkrótce potem szkoła zdobyła zaszczytny tytuł "Szkoły z klasą". Systematycznie polepszały się wyniki osiągane przez uczniów na sprawdzianie po VI klasie. Prognozy demograficzne były zbliżone do wyników w innych sołectwach gminy, a co ważniejsze w kolejnych latach mają się poprawić. Mimo to jesienią 2004 roku podczas spotkania wiejskiego mieszkańcy dowiedzieli się, że szkoła ma zostać zlikwidowana, a uczniom proponuje się naukę w przepełnionym budynku w Komprachcicach (zajmowanym przez szkołę podstawową i gimnazjum) lub w Domecku. Podobno na decyzji zaważyły względy ekonomiczne, choć, jak wiadomo, cyferki znakomicie nadają się do żonglowania.

Nagle to, co kilka miesięcy wcześniej uznawano za atuty szkoły, stało się przedmiotem krytyki. Na domiar złego władze gminne, które zdecydowały się zlikwidować również szkołę w Wawelnie, pod wpływem prawdziwej batalii zorganizowanej przez tamtejszych mieszkańców, zaczęły chyłkiem wycofywać się z dotychczasowego stanowiska. Zaczęto mówić o tym, że jeśli poskutkują kolejne odwołania do kuratorium i do ministerstwa, które wystosowano z Wawelna, to również szkoła w Ochodzach nie zostanie zlikwidowana. I tej obietnicy również nie dotrzymano. 30 maja 2005 roku Przewodniczący Rady Gminy podpisał Uchwałę nr XXIII/168/05 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ochodzach.

Spodziewając się takiego obrotu sprawy ochodzanie wybrali inną drogę ratowania swojej szkoły. 29 grudnia 2004 roku kilkudziesięciu mieszkańców spotkało się na zebraniu, podczas którego wybrano Komitet Założycielski Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Ochodze. Następnie przewodniczący Komitetu przedstawił zebranym projekt Statutu Stowarzyszenia. Po dyskusji projekt został przyjęty do realizacji. W rozdziale II Statutu zapisano cele i sposoby działania Stowarzyszenia, wśród których znajduje się m.in. prowadzenie szkoły. Podczas tego samego zebrania wybrano również władze Stowarzyszenia. 24 marca 2005 roku Sąd Rejonowy w Opolu wydał zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Ochodze (nr KRS 0000231230).

Czas płynął, a urzędnicy ciągle zwlekali z decyzją oznaczającą być lub nie być naszej szkoły. Przewidując jednak niekorzystny rozwój wypadków, członkowie Zarządu i dyrektor szkoły pokonali mur niechęci w Sanepidzie i problemy w Straży Pożarnej, która okazała nam jednak więcej zrozumienia. Jednocześnie rodzice, podzieleni na małe grupki, odwiedzili kilka szkół stowarzyszeniowych działających na terenie województwa. Ich wrażenia i opinie były bardzo pozytywne, choć wciąż towarzyszył wszystkim niepokój i wszyscy zadawali sobie pytanie, jak będzie u nas. Podobne pytania zadawali sobie nauczyciele, którzy tak jak uczniowie zostali pozbawieni poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Po zgromadzeniu stosownych dokumentów wszyscy w najwyższym napięciu czekali już tylko na oficjalną decyzję radnych. Kiedy wreszcie zapadła, natychmiast przystąpiono do dalszych działań zmierzających do otwarcia szkoły stowarzyszeniowej.

Na kolejnym zebraniu dyrektor przedstawił plany działania nowej szkoły, plany dotyczące zatrudnienia nauczycieli, przydział godzin. Zapewnił, że profil nauczania się nie zmieni, a ofertę szkoły można nawet poszerzyć. Rodzice przedstawili swoje oczekiwania i obawy i po raz kolejny poparli pomysł uruchomienia szkoły stowarzyszeniowej.

8 lipca 2005 roku Wójt Gminy Komprachcice przekazał Zarządowi Stowarzyszenia decyzję zezwalającą na założenie i prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej. Decyzja ta została wydana na podstawie pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 czerwca 2005 roku. Tym samym można było rozpocząć nabór uczniów do nowej szkoły. Z tej możliwości skorzystało 41 uczniów. 1 września w Ochodzach, tak jak w całej Polsce, rozpoczął się kolejny nowy rok szkolny.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI OCHODZE:

Prezes - Norbert Żyła
Wiceprezes -  Rozwita Piechota
Sekretarz - Jolanta Świerc
Skarbnik - Beata Nowotny
Członek zarządu -
Małgorzata Hajduk, Stefania Jagło, Sławomir Augustyniak


CELE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI OCHODZE

1.Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego wsi Ochodze.

2.Wspieranie społecznej aktywności obywateli, nakierowanej na potrzeby takich grup społecznych jak: ucząca się młodzież, seniorzy.

3.Działania na rzecz podnoszenia poziomu kultury i oświaty w środowisku wiejskim.


 
Tłumacz
Programy

Zegar